Aktuality

Nové školenia vzdelávacích programov Ekonomika a manažment podniku a Vidiecky cestovný ruch

Do pozornosti dávame nové školenia vzdelávacích programov Ekonomika a manažment podniku a Vidiecky cestovný ruch, ktoré sa po prestávke opäť rozbiehajú v rámci projektu Rozvojom ľudského kapitálu zlepšujeme kvalitu života na vidieku.

Termíny školení Ekonomika a manažment podniku:

1. turnus: 8.8.2023 – 12.8.2023

2. turnus: 22.8.2023 – 26.8.2023

3. turnus: 19.9.2023 – 23.9.2023

  

Termíny školení Vidiecky cestovný ruch:

1. turnus: 22.8.2023

                 5.9.2023 – 9.9.2023

                18.9.2023

2. turnus: 23.8.2023

                11.9.2023 – 15.9.2023

                19.9.2023

prihlášky tu

Prihlasovanie na školenia bude ukončené, keď sa naplní max. počet frekventantov na jeden turnus (15).

Rozvojom ľudského kapitálu, zlepšujeme kvalitu života na vidieku

Cieľom projektu je umožniť podnikateľom a pracovníkom v oblasti mikro/malého podnikania na vidieku vo všetkých vekových skupinách získať odborné vedomosti a praktické zručnosti pre získanie nových a rozvoj kľúčových kompetencií, čo podporí rozvoj ich osobnosti a zvýši kvalitu života.

Viac o projekte…

Pozvánka

Dávame Vám do pozornosti informáciu o možnosti zúčastniť sa zaujímavých školení, exkurzií a workshopov (bezplatne). Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

19. januára 2015

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš s spolupráci s Tatry – Pieniny LAG realizujú projekt spolupráce s názvom „Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami“. Projekt je podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce.

                                                     Viac informácií

10. január 2014

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Vás v spolupráci s obcami Hermanovce a Jarovnice pozýva na informačnú kampaň pripravovanú v rámci projektu „S prístupom LEADER rozvíjame región MAS Partnerstvo BACHUREŇ – putovné informačné aktivity“. Viac info v pozvánke.

9. december 2013

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Vás v spolupráci s obcami Hendrichovce a Štefanovce pozýva na informačnú kampaň pripravovanú v rámci projektu „S prístupom LEADER rozvíjame región MAS Partnerstvo BACHUREŇ – putovné informačné aktivity“. Viac info v pozvánke.

3. máj 2013

V dňoch 11. – 13. 04. 2013 a 25. – 27. 04. 2013 sa pod záštitou Združenia pre rozvoj regiónu n.o. uskutočnilo v areáli zariadenia Slnečný Majer (okres Bardejov) školenie pod názvom  „Tvoríme pracovné miesta na vidieku“, ktoré bolo podporené v rámci opatrenia 3.3. Vzdelávanie a informovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Čítaj ďalej

28. marec 2013

Združenie pre rozvoj regiónu n.o. zorganizovalo v dňoch 21.-23.3. a 04.-06.04.2013 vzdelávacie aktivity v rámci projektu Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda podporený v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Čítaj ďalej

28. februára 2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na vzdelávaco-informačný seminár, v rámci projektu Tvoríme pracovné miesta na vidieku, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. – 13.04. a 25. – 27.04.2013 v agroturistickom zariadení Slnečný Majer v Stebníckej Hute (okres Bardejov). Prihlášku a viac informácií nájdete tu.

26. február 2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na vzdelávaco-informačný seminár, v rámci projektu “Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda”, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. – 23.03. a 04. – 06.04.2013 v agroturistickom zariadení Slnečný Majer v Stebníckej Hute (okres Bardejov). Prihlášku a viac informácií nájdete tu.