Aktuality

Rozvojom ľudského kapitálu, zlepšujeme kvalitu života na vidieku

Cieľom projektu je umožniť podnikateľom a pracovníkom v oblasti mikro/malého podnikania na vidieku vo všetkých vekových skupinách získať odborné vedomosti a praktické zručnosti pre získanie nových a rozvoj kľúčových kompetencií, čo podporí rozvoj ich osobnosti a zvýši kvalitu života.

Viac o projekte…

Pozvánka

Dávame Vám do pozornosti informáciu o možnosti zúčastniť sa zaujímavých školení, exkurzií a workshopov (bezplatne). Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

19. januára 2015

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš s spolupráci s Tatry – Pieniny LAG realizujú projekt spolupráce s názvom „Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami“. Projekt je podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce.

                                                     Viac informácií

10. január 2014

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Vás v spolupráci s obcami Hermanovce a Jarovnice pozýva na informačnú kampaň pripravovanú v rámci projektu „S prístupom LEADER rozvíjame región MAS Partnerstvo BACHUREŇ – putovné informačné aktivity“. Viac info v pozvánke.

9. december 2013

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Vás v spolupráci s obcami Hendrichovce a Štefanovce pozýva na informačnú kampaň pripravovanú v rámci projektu „S prístupom LEADER rozvíjame región MAS Partnerstvo BACHUREŇ – putovné informačné aktivity“. Viac info v pozvánke.

3. máj 2013

V dňoch 11. – 13. 04. 2013 a 25. – 27. 04. 2013 sa pod záštitou Združenia pre rozvoj regiónu n.o. uskutočnilo v areáli zariadenia Slnečný Majer (okres Bardejov) školenie pod názvom  „Tvoríme pracovné miesta na vidieku“, ktoré bolo podporené v rámci opatrenia 3.3. Vzdelávanie a informovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Čítaj ďalej

28. marec 2013

Združenie pre rozvoj regiónu n.o. zorganizovalo v dňoch 21.-23.3. a 04.-06.04.2013 vzdelávacie aktivity v rámci projektu Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda podporený v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Čítaj ďalej

28. februára 2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na vzdelávaco-informačný seminár, v rámci projektu Tvoríme pracovné miesta na vidieku, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. – 13.04. a 25. – 27.04.2013 v agroturistickom zariadení Slnečný Majer v Stebníckej Hute (okres Bardejov). Prihlášku a viac informácií nájdete tu.

26. február 2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na vzdelávaco-informačný seminár, v rámci projektu “Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda”, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. – 23.03. a 04. – 06.04.2013 v agroturistickom zariadení Slnečný Majer v Stebníckej Hute (okres Bardejov). Prihlášku a viac informácií nájdete tu.