Realizácia projektu

Prihláška na kurz

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa, vyplňte prosím priloženú prihlášku a zašlite mailom na kancelaria@zrrno.sk. Uzávierka prihlášok je 5.4.2013. V prípade záujmu, resp. ďalších informácií nás kontaktujete počas pracovných dní v čase od 10:00 do 15:00 hod na telefónnom čísle 0905 686 384.

Prihláška

Podrobný rozpis kurzu

Kurzy budú prebiehať vždy od štvrtka do soboty v dvoch turnusoch. Pre oba turnusy platí rovnaký rozpis kurzu.

Čítaj ďalej

Časový rozvrh kurzov

Rozsah školenia je 48 hodín v priebehu troch týždňov. Kurzy sú rozdelené na dva turnusy, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebná účasť na oboch turnusoch. Jeden turnus zahŕňa 3 dni školenia. Kurzy sa konajú v agroturistickom zariadení Slnečný majer v Stebníckej Hute. Účastníkom je hradené ubytovanie, strava (raňajky, obed, večera) a cestovné výdavky (doložené platným cestovným lístkom za leteckú, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.

Prvý turnus kurzov bude prebiehať od 11.04.2013 do 13.04.2013

Druhý turnus kurzov bude prebiehať od 25.04.2013 do 27.04.2013

Miesto konania kurzov

Kurzy sa uskutočňujú v agroturistickom zariadení Slnečný Majer v Stebníckej Hute v okrese Bardejov.

Čítaj ďalej