Realizácia projektu

Správa z putovnej aktivity v obci Kapušany

Putovné informačné aktivity 11.12.2014, Kapušany  

Kultúrny dom

(Správa z podujatia)

            Dňa 11. decembra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Posledná z ôsmich putovných aktivít sa konala v kultúrnom dome v obci Kapušany. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Čítaj ďalej

Putovná aktivita v obci Kapušany

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 11.12.2014 o 17:00, v kultúrnom dome v obci Kapušany.

Pozvánka

Správa z putovnej aktivity v obci Okružná

Putovné informačné aktivity 10.11.2014, Okružná  

Kultúrny dom

(Správa z podujatia)

            Dňa 10. novembra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Putovná aktivita sa konala v kultúrnom dome v obci Okružná. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Čítaj ďalej

Správa z putovnej aktivity v obci Ruská Nová Ves

Putovné informačné aktivity 8.11.2014, Ruská Nová Ves  

Kultúrny dom

(Správa z podujatia)

            Dňa 8. novembra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Putovná aktivita sa konala v kultúrnom dome v obci Ruská Nová Ves. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Čítaj ďalej

Putovná aktivita v obci Okružná

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 10.11.2014 o 17:00, v kultúrnom dome v obci Okružná.

Pozvánka

Putovná aktivita v obci Ruská Nová Ves

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 8.11.2014 o 17:00, v kultúrnom dome v obci Ruská Nová Ves.

Pozvánka

Správa zo študijnej cesty – Južná Morava

Združenie pre rozvoj regióu n.o., v spolupráci s MAS Partnerstvom BACHUREŇ v dňoch 27. – 29.10.2014 zorganizovalo študijnu cestu po Južnej Morave. Čítaj ďalej

Správa z putovnej aktivity v obci Teriakovce

Putovné informačné aktivity 26.10.2014, Teriakovce  

Sála kultúrneho domu

(Správa z podujatia)

            Dňa 26. októbra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Putovná aktivita sa konala v sále kultúrneho domu v obci Teriakovce. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Sála kultúrneho domu v obci Teriakovce, kde sa putovná aktivita konala, je jedným z príkladov dobrej praxe podporených MAS Šafrán v obci. Čítaj ďalej

Správa z putovnej aktivity v obci Nemcovce

Putovné informačné aktivity 26.10.2014, Nemcovce  

Kultúrny dom

(Správa z podujatia)

            Dňa 26. októbra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Putovná aktivita sa konala v kultúrnom dome v obci Nemcovce. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Jedným z príkladov dobrej praxe v obci Nemcovce je aj rekonštrukcia kultúrneho domu kde sa putovná aktivita konala. Čítaj ďalej

Správa z putovnej aktivity v obci Čelovce

Putovné informačné aktivity 26.10.2014, Čelovce  

Zrekonštruovaný areál bývalej ZŠ, univerzálna spoločenská miestnosť

(Správa z podujatia)

            Dňa 26. októbra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Putovná aktivita sa konala v zrekonštruovaný areál bývalej ZŠ, v univerzálnej spoločenskej miestnosti v obci Čelovce. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Jedným z príkladov dobrej praxe v obci Čelovce je aj rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v budove bývalej ZŠ. Čítaj ďalej