Objavme poklady Šafránu

Cieľom projektu Objavme poklady Šafránu – nestratený potenciál, výroba videoprodukcie (opatrenie 3.3, os 4 LEADER) je pútavým spôsobom predstaviť a priblížiť potenciál územia MAS Šafrán a význam jeho aktivizácie, ktorý je skrytý v prírodnom bohatstve, ľudovej tvorivosti či regionálnych produktoch. Zámerom projektu je prostredníctvom  prezentácie výsledkov pôsobenia prístupu LEADER na území zaujať miestnych obyvateľov k budovaniu kapacít a zručnosti pre pôsobenie v regionálnych a obecných štruktúrach. Výstupom projektu bude videofilm, ktorého nosnou témou je propagácia územia a aktivít MAS Šafrán realizovaných z PRV SR 2007 – 2013, predovšetkým prostredníctvom osi 4 LEADER. Vysoká pozornosť sa bude venovať informáciám o tom, ako prístup LEADER pomohol územiu, čo zmenil a čo sa v budúcom programovacom období plánuje zmeniť na území MAS Šafrán. Zvýšenie informovanosti obyvateľov územia MAS Šafrán a širokej verejnosti o potenciáli tohto územia, o aktivitách MAS Šafrán v rámci implementácie ISRU a o pomoci prístupu LEADER na tomto území, pomôže zdynamizovať región, aktivizovať obyvateľov, motivovať k zapojeniu sa do implementácie ISRU a objavovania nových možností pre nové stratégie. Začiatok realizácie projektu je plánovaný na september 2014. Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia, podnikatelia, ale aj neziskový sektor územia MAS Šafrán. Výstup projektu bude prezentovaný samotným videofilmom, ktorý bude predstavovať zaujímavú prezentáciu MAS Šafrán využiteľnú na rôznych podujatiach, partnerských projektoch, v regionálnych TV, ale aj v rámci územia MAS. Zároveň bude propagovaný aj prostredníctvom www.massafran.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>