Realizácia projektu

Správa zo študijnej cesty – Južná Morava

Združenie pre rozvoj regióu n.o., v spolupráci s MAS Partnerstvom BACHUREŇ v dňoch 27. – 29.10.2014 zorganizovalo študijnu cestu po Južnej Morave. Čítaj ďalej

Pozvánka – Študijná cesta na Južnú Moravu

Združenie pre rozvoj regiónu, nezisková organizácia, ďalej len ZRRNO v spolupráci s Partnerstvom Bachureň Vás srdečne pozýva na študijnú cestu po Južnej Morave.

Študijná cesta je realizovaná v rámci projektu „Zvyšovanie zručností v manažmente MAS“, ktorého cieľom je poskytnúť vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie ľudského potenciálu na území MAS Partnerstva BACHUREŇ.

Bližšie informácie v priloženej POZVÁNKE

Správa z 3. tréningu – “Rozšírenie IKT zručností”

Dňa 22.októbra 2014 zorganizovalo Združenie pre rozvoj regiónu n.o. 3. tréning na tému „Rozšírenie IKT zručností“, ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS“. Školenie sa realizovalo v Prešove v školiacej miestnosti, ktorá sa nachádza na Urbánkovej 13. Čítaj ďalej

Pozvánka na 3. tréning – “Rozšírenie IKT zručností”

 

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na tréning na tému

 „Rozšírenie IKT zručností“,

ktorý je realizovaný v rámci projektu Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

Tréning sa uskutoční dňa 22.10.2014 o 09:00 v Prešove (školiaca miesnoť, Urbanková 13, Prešov).

Bližšie informácie v priloženej POZVÁNKE

Správa z 2. tréningu – “Rozvoj manažérskych zručností”

 

Dňa 15.októbra 2014 zorganizovalo Združenie pre rozvoj regiónu n.o. na obecnom úrade v obci Renčišov druhý tréning na tému „Rozvoj manažérskych zručností“, ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS“. Čítaj ďalej

Pozvánka na 2. tréning – “Rozvoj manažérskych zručností”

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na tréning na tému

 „Rozvoj manažérskych zručností“,

ktorý je realizovaný v rámci projektu Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

Tréning sa uskutoční dňa 15.10.2014 o 09:00 v Renčišove (kancelária MAS Partnerstvo Bachureň).

Bližšie informácie v priloženej POZVÁNKE

Správa z 1. tréningu “Riadenie projektového cyklu a legislatíva”

Dňa 08.októbra 2014 zorganizovalo Združenie pre rozvoj regiónu n.o. na obecnom úrade v obci Renčišov prvý tréning na tému „Riadenie projektového cyklu a legislatíva“, ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS“. Čítaj ďalej

Pozvánka na 1. tréning – “Riadenie projektového cyklu a legislatíva”

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na tréning na tému

  „Riadenie projektového cyklu a legislatíva“,

 ktorý je realizovaný v rámci projektu Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

 Tréning sa uskutoční dňa 08.10.2014 o 09:00 v obci Renčišov (Obecný úrad).

Bližšie informácie v POZVÁNKE

Správa z informačného workshopu

 

Dňa 03. septembra 2014 zorganizovalo Združenie pre rozvoj regiónu no. na obecnom úrade v obci Renčišov informačný workshop, ktorého cieľom bolo získať objektívne informácie o potrebách vzdelávania na území MAS Partnerstva BACHUREŇ.  Workshop bol organizovaný v rámci  projektu „Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS“. Čítaj ďalej

Informačný workshop

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na:

 „Informačný workshop“,

ktorý je realizovaný v rámci projektu Zvyšovanie zručnosti v manažmente MAS. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

Informačný workshop sa uskutoční dňa 03.09.2014 o 09:00 v Renčišove (Obecný úrad Renčišov)

Bližšie informácie v

POZVÁNKA