zverejňovanie do 1.7.2013

Zverejňovanie zákaziek do 1.7.2013 podľa §102 zákona 25/2006
P.č. Hodnota zákazky bez DPH Hodnota zákazky s DPH Názov predmetu zákazky Úspešný uchádzač
1. 8 500,00 EUR 10 200,00 EUR Výroba videofilmu IMAGINE-VISION, s.r.o.
2 1 600,00 EUR 1 920,00 EUR Grafické spracovanie a tlač informačných letákov v počte 1 000 ks IMAGINE-VISION, s.r.o.
3 7 000,00 EUR 8 400,00 EUR Dodanie analýzy vzdelávacích potrieb záujemcov o podnikanie, vypracovanie príručky a personálne zabezpčenie školení EKOSLOV CONSULTING ,s.r.o.
4 2 600,00 EUR 3 120,00 EUR Vypracovanie, tlač, fotografie informačnej brožúrky IMAGINE-VISION, s.r.o.
5 4 400,00 EUR 5 280,00 EUR Zabezpečenie vzdelávacích aktivít v rámci projektu ,,Tvoríme pracovné miesta na vidieku” v termíne od 11.4.-27.4.2013 EKOSLOV CONSULTING ,s.r.o.