S prístupom LEADER rozvíjame…

Predmetom projektu “S prístupomo LEADER rozvíjame región MAS Partnerstvo BACHUREŇ – putovné informačné aktivity” je prostredníctvom aktivít v regióne MAS Partnerstvo BACHUREŇ pre konečných prijímateľov nefinančnej pomoci, ktorými sú subjekty verejnej správy, podnikateľské subjekty, členovia MAS a potenciálni podnikatelia priblížiť ciele Programu rozvoja vidieka, prístupu LEADER, aktivizácie obyvateľstva, budovanie kapacít a zručnosti pre pôsobenie v regionálnych a obecných štruktúrach.

Cieľom je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom tejto informačnej aktivity:

  • skvalitnenie a podpora ľudského potenciálu v obciach na území MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • poskytnutie potrebných informácií pre zlepšenie komunikácie a propagácie prístupu LEADER vo vidieckom priestore územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • prezentácia trvalej udržateľnosti životného prostredia, tradičných vidieckych postupov, remesiel a lokálnych výrobkov s využitím územného potenciálu
  • podnety pre realizáciu zámerov obcí v záujme svojho rozvoja s cieľom zatraktívnenia vidieckeho priestoru a zvýšenia kvality života na vidieku
  • zapojenie zástupcov obcí v rámci aktivít zameraných na trvaloudržateľnosť a renováciu kultúrnej, prírodnej krajiny a rozvoj obcí

Hlavným cieľom projektu je šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV prostredníctvom informačných aktivít, ktoré súvisia s cieľmi 3. 3 a to:

  • analýza vzdelávacích potrieb územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • workshop na tému – prístup LEADER pomáha v regióne MAS Partnerstvo BACHUREŇ
  • výroba a distribúcia informačnej brožúry
  • informačné kampane, ktoré sa uskutočnia v obciach územia

Informácie o realizácii projektu nájdete v záložke Realizácia projektu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>