Tvoríme pracovné miesta na vidieku

S cieľom podporiť zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a rozšíriť vidiecke hospodárstvo bola vypracovaná informačná a vzdelávacia aktivita s názvom TVORÍME PRACOVNÉ MIESTA NA VIDIEKU,

 

ktorá má poskytovať informácie:

  • pre subjekty diverzifikujúce svoje činnosti do nepoľnohospodárskych aktivít s ohľadom na zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia.
  • pre podnikateľské subjekty na vidieku o príležitostiach a možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov v kontexte vidieckeho cestovného ruchu.
  • a námety praktických aktivít v oblasti energetiky, spracovania odpadov a výroby stavebných hmôt.

Projekt je určený pre aktívnych a potenciálnych podnikateľov, subjekty verejnej správy a tiež absolventov škôl v rámci Prešovského kraja.

Na vzdelávacích seminároch je možné získať informácie o:

  • obnoviteľných zdrojoch energií,
  • rozvoji cestovného ruchu a agroturistiky,
  • trvalej udržateľnosti životného prostredia,
  • prírodných materiáloch v stavebníctve.

Súčasťou seminárov je aj praktická dielňa s ukážkami používania prírodných materiálov a príprava podnikateľského plánu.

Kurzy sa konajú v agroturistickom zariadení Slnečný majer v Stebníckej Hute. Účastníkom je hradené ubytovanie, strava (raňajky, obed, večera) a cestovné výdavky (doložené platným cestovným lístkom za leteckú, železničnú, autobusovú dopravu a MHD..

Našim cieľom je prostredníctvom vzdelávacích aktivít zlepšiť kvalitu života na vidieku a pod vedením vybraných expertov a odborníkov poskytneme účastníkom formou seminárov a praktických tréningov  kvalitné zručnosti a informácie, ktoré môžu plnohodnotne a efektívne využiť v oblasti vidieckeho hospodárstva a vyššie spomenutých oblastiach.

Rozvoj vzdelávania považujeme za dôležitý predpoklad ekonomického rastu, zlepšenia sociálnych podmienok a v neposlednom rade kvality života obyvateľov na vidieku. Efektívným multifunkčným vzdelávaním spojeným s praktickým tréningom a samoštúdiom vyškolíme podnikateľov resp. budúcich podnikateľov schopných sa presadiť na potravinárskom trhu práve rozšírením svojich vedomostí nad rámec poľnohospodárskej či lesníckej prvovýroby. 

Informácie o realizácii projektu nájdete v záložke Realizácia projektu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>