Kontakt

   
   
Sídlo:
 
Baštová 45/B
080 01  Prešov
   

Poštová adresa/kancelária:                        

Urbánkova 13
080 01  Prešov
 
   
Kontaktná osoba:                      
 
Mgr. Alena Kaščáková
riaditeľka n.o.
0905 686 384
sahul@zrrno.sk