Rozvojom ľudského kapitálu, zlepšujeme kvalitu života na vidieku

Cieľom projektu je umožniť podnikateľom a pracovníkom v oblasti mikro/malého podnikania na vidieku vo všetkých vekových skupinách získať odborné vedomosti a praktické zručnosti pre získanie nových a rozvoj kľúčových kompetencií, čo podporí rozvoj ich osobnosti a zvýši kvalitu života.

Viac o projekte…