Zverejňovanie zákaziek…

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“

Súhrnná správa 3. štvrťrok

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK – Štúdia a mapy v rámci projektu „Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad“

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK – Prekladateľské  a tlmočnícke služby pre projekt „Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad“

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK – Finančná a ekonomická analýza projektu „Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad“

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK – projektová dokumentácia – Projekt pre ohlásenie drobnej stavby (PODS) v rámci projektu „Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad“

 

 

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 odst. 9 cit. zákona

P. č.

 Dátum zverejnenia

Termín zadávania zákazky

 Predmet zákazky

 Úspešný uchádzač

Dátum podpisu zmluvy

1.

3.9.2013

6.9.2013

„Organizačné zabezpečenie informačno-vzdelávacích aktivít a spracovanie informačnej brožúry“

Ekoslov Consulting, s.r.o.

20.9.2013

2.

3.9.2013

6.9.2013

„Organizačné zabezpečenie pracovnej návštevy“

IMAGINE PICTURES, s.r.o.

20.9.2013

3.

16.9.2013

19.9.2013

Výroba televízneho filmu „Poklady MAS Šafrán“

IMAGINE VISION, s.r.o.

4.10.2013

4.

16.9.2013

19.9.2013

“Zabezpečenie realizácie workshopu a kampaní, výroba a distribúcia informačnej brožúry“

IMAGINE PICTURES, s.r.o.

4.10.2013

5.

1.10.2013

4.10.2013

„Zabezpečenie workshopov, tréningov a tvorba brožúry“

Ekoslov Consulting, s.r.o. 

 18.10.2013

6.

1.10.2013

4.10.2013

„Zabezpečenie pracovnej návštevy v PL“

IMAGINE PICTURES, s.r.o. 

18.10.2013 

7.

2.10.2013

7.10.2013

„Zabezpečenie projektových aktivít“

BUILDINGS CITY, s.r.o.

23.10.2013

8.

2.10.2013

7.10.2013

„Výroba televízneho filmu“

Ondrej Pašmík – VIDEO&WEBSIDE

23.10.2013

9.

4.8.2014

7.8.2014

„Výroba televízneho filmu“

Ondrej Pašmík – VIDEO&WEBSIDE

25.8.2014

10.

6.8.2014

11.8.2014

„Výroba a distribúcia informačnej brožúry“

Ján Trudič – PEJTR

27.8.2014