Spolupráca

 

 

 

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka www.e-consulting.sk
  Národná sieť rozvoja vidieka www.nsrv.sk
     
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  www.mpsr.sk
     
  Partnerstvo Bachureň, o.z. www.bachuren.sk
     
MAS Šafrán www.massafran.sk
     
  Pôdohospodárska platobná agentúra
www.apa.sk
     
  Európsky sociálny fond www.esf.gov.sk