Realizácia projektu Zvyšenie zručnosti

Správa z 3 tréningu ” Rozšírenie IKT zručností”

 

Združenie pre rozvoj regiónu n.o. dňa  09.02.2015 v kancelárii MAS OZ RR Spiš so sídlom v obci Žakovce zorganizovalo tretí  tréning na tému „Rozšírenie IKT zručností“, ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie  zručnosti a vedomostí  v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Čítaj ďalej

Správa z 2 tréningu “Rozvoj manažérskych zručností”

Združenie pre rozvoj regiónu n.o. dňa  04.02.2015 v kancelárii MAS OZ RR Spiš so sídlom v obci Žakovce zorganizovalo druhý tréning na tému „Rozvoj manažérskych zručností“, ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie zručnosti a vedomostí v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Čítaj ďalej

Správa z 1. tréningu “Riadenie projektového cyklu”

Združenie pre rozvoj regiónu n.o. dňa 02.02.2015 zorganizovalo  v sídle MAS OZ RR Spiš (kancelária Žakovce) prvý tréning na tému „Riadenie projektového cyklu a legislatíva“, ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie zručnosti a vedomostí v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Čítaj ďalej

Pozvánka – 3 tréning

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na tréning na tému

 

 „Rozšírenie IKT zručností“,

 

ktorý je realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie zručnosti a vedomostí v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

 

Tréning sa uskutoční dňa 09.02.2015 o 10:00 v Žakovciach (kancelária MAS OZ RR Spiš).

 

Bližšie informácie v POZVÁNKE

Pozvánka – 2 tréning

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na tréning na tému

 

 „Rozvoj manažérskych zručností“,

 

ktorý je realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie zručnosti a vedomostí  v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

 

Tréning sa uskutoční dňa 04.02.2015 o 10:00 v Žakovciach (kancelária MAS OZ RR Spiš).

 

Bližšie informácie v POZVÁNKE

Pozvánka – 1. tréning

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na tréning na tému

 

 „Riadenie projektového cyklu“,

 

ktorý je realizovaný v rámci projektu „Zvýšenie zručnosti a vedomosti v manažmente MAS OZ RR Spiš“. Jeho implementáciu zabezpečuje nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ  REGIÓNU.

 

Tréning sa uskutoční dňa 02.02.2015 o 10:00 v Žakovciach (kancelária MAS OZ RR Spiš).

 

Bližšie informácie v POZVÁNKE

Správa zo študijnej cesty – Južná Morava

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. (ZRRNO) v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš v mesiaci október (27.-29.10.2014)  realizovalo študijnú cesto po Južnej Morave.

Študijná cesta bola jednou z aktivít v rámci projektu pod názvom „Zvýšenie zručností a vedomostí v manažmente OZ RR Spiš“.

Cieľom študijnej cesty bola výmena skúsenosti v rámci implementácie projektov a rozvoja vidieka. Získavanie nových podnetov a informácii o fungovaní miestnych akčných skupín na území Českej republiky. Čítaj ďalej

Pozvánka – Študijná cesta na Južnú Moravu

Združenie pre rozvoj regiónu, nezisková organizácia, ďalej len ZRRNO v spolupráci s MAS OZ RR Spiš Vás srdečne pozýva

 

na študijnú cestu po Južnej Morave.

 

Študijná cesta je realizovaná v rámci projektu „Zvýšenie zručností a vedomostí v manažmente MAS“, ktorého cieľom je poskytnúť vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie ľudského potenciálu na území MAS OZ RR Spiš.

 

 

Bližšie informácie v priloženej POZVÁNKE

Správa z informačného workshopu

Združenie pre rozvoj regiónu n.o v rámci projektu „Zvýšenie zručností a vedomostí  v manažmente MAS OZ RR Spiš“ zorganizovalo Informačný workshop. Čítaj ďalej

Infomačný workshop

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o. Vás pozýva na “Informačný workshop”, ktorý je realizovaný  v rámci projektu

“Zvyšovanie zručností v manažmente MAS OZ RR Spiš”

 

Informačný workshop sa uskutoční dňa 29.09.2014 o 14:00 hod.v obci Žakovce. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

 

Pozvánka