Prístup LEADER pomáha v regióne…

Projekt Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity (opatrenie 3.3, os 4 LEADER) má za úlohu priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia MAS Šafrán aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, imlementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Cieľom je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku. Cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom informačných aktivít. Naplánovaných je osem informačných kampaní, ktoré sa uskutočnia vo vybraných ôsmich obciach miestnej akčnej skupiny. Realizácia projektu začne workshopom, ktorého cieľom je informovať autority regiónu o implementácii ISRU a aktivizovať ich  pre prípravu novej ISRU v programovacom období 2014 – 2020. Výsledkom workshopu bude plán informačných  aktivít, ich miesto, dátum a čas konania. Aktivity budú plánované tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia účasť a aby bol oslovený čo najširší počet obyvateľov. Budú poskytnuté potrebné informácie pre zlepšenie komunikácie a propagácie prístupu LEADER vo vidieckom priestore územia MAS Šafrán. Pre čo najlepšie naplnenie cieľa projektu bude vyrobená brožúra v ktorej bude zachytený cieľ projektu a zapracovaný výstup z úvodného workshopu. Bude obsahovať základné informácie o metóde LEADER, o ISRU, aký to všetko má prínos pre územie a príklady dobrej praxe, stručný opis územia a členských obcí MAS Šafrán. Jedná sa o informačnú aktivitu, ktorá ma vzdelávací charakter, vedie k aktivizácii obyvateľov na území MAS Šafrán, k spolupráci, čo je predpoklad na ďalšie aktivity.

Informácie o realizácii projektu nájdete v záložke Realizácia projektu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>