Realizácia projektu

Správa z putovnej aktivity v obci Šarišská Poruba

Putovné informačné aktivity 24.10.2014, Šarišská Poruba  

Kultúrny dom

(Správa z podujatia)

            Dňa 24. októbra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Putovná aktivita sa konala v kultúrnom dome v obci Šarišká Poruba. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Jedným z príkladov dobrej praxe v obci Šarišská Poruba je aj úprava verejného priestranstva pred obecným úradom. Čítaj ďalej

Putovná aktivita v obci Teriakovce

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 26.10.2014 o 18:00, v kultúrnom dome v obci Teriakovce.

Pozvánka

Putovná aktivita v obci Nemcovce

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 26.10.2014 o 16:00, v kultúrnom dome v obci Nemcovce.

Pozvánka

Putovná aktivita v obci Čelovce

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 26.10.2014 o 14:30, v spoločenskej miestnosti v obci Čelovce.

Pozvánka

Putovná aktivita v obci Šarišská Poruba

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 24.10.2014 o 18:00, v kultúrnom dome v obci Šarišská Poruba.

Pozvánka

Správa z putovnej aktivity v obci Lipníky

Putovné informačné aktivity 28.09.2014, Lipníky 

Novovybudovaná  športová a relaxačná zóna

(Správa z podujatia)

            Dňa 28. septembra 2014 Združenie pre rozvoj regiónov, n. o. zorganizovalo podujatie v rámci projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity. Putovná aktivita sa konala v areáli novovybudovanej športovej a relaxačnej zóny v obci Lipníky. Cieľom putovných aktivít je priblížiť čo najširšiemu počtu obyvateľov územia aktivity Programu rozvoja vidieka, prístup LEADER, implementáciu ISRU v území a príklady dobrej praxe. Jedným z príkladov dobrej praxe je aj vybudovanie športovej a relaxačnej zóny. Čítaj ďalej

Putovná aktivita v obci Lipníky

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na putovnú informačnú aktivitu  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2014 o 14:00, športová a relaxačná zóna v obci Lipníky.

Pozvánka

Správa z workshopu

Workshop k projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné aktivity

(Správa z podujatia)

Dňa 17. septembra 2014 sa v obci Trnkov v penzióne TRIO konal workshop k projektu Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán. Cieľom workshopu bolo oboznámiť starostov členských obcí a členov MAS Šafrán o projekte, dohodnúť ďalšiu spoluprácu s členskými obcami, aktivizovať autority regiónu ku zapájaniu sa do spoločných aktivít v rámci implementácie integrovanej stratégie, vytvoriť návrhy pre šírenie informácií o pozitívach implementácie integrovanej stratégie, pokúsiť sa definovať základné potreby na vzdelávanie, identifikovať kritické miesta v komunikácii s obyvateľmi regiónu a definovať príklady dobrej praxe. Čítaj ďalej

Workshop

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n. o. Vás pozýva na workshop  k projetku „Prístup LEADER pomáha v regióne MAS Šafrán – putovné informačné aktivity“. Workshop sa uskutoční dňa 17.09.2014 o 17:00 v penzióne TRIO v obci Trnkov.

Pozvánka