Správa zo študijnej cesty – Južná Morava

Združenie pre rozvoj regióu n.o., v spolupráci s MAS Partnerstvom BACHUREŇ v dňoch 27. – 29.10.2014 zorganizovalo študijnu cestu po Južnej Morave.

Študijná cesta bola realizovaná v rámci projektu „Zvyšovanie zručností v manažmente MAS“, ktorej cieľom bolo poskytnúť účastníkom vedomosti a zručností pre skvalitnenie ľudského potenciálu na území MAS Partnerstvo BACHUREŇ.

V prvý deň študijnej cesty účastníci navštívili mesto Kyjov. Učastníci navštívili  metský úrad, ktorý predstavuje najvyznamnejšiu historickú pamiatku mesta a Kultúrny dom, ktorý predtým slúžil ako synagóga pre miestnu komunitu židovského náboženstva. Okrem navštívených pamiatok bola účastníkom prezentovaná história, kultúrne podujatia  realizované v meste Kyjov. Samotné informačné centrum zabezpečuje servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom zapožičiavania bicyklov a sprevádzania po meste, regióne v českom jazyku do budúcnosti plánuje prehliadku aj v anglickom jazyku.

 

Ďalšou navštívenou organizáciou v meste bola kancelária MAS Kyjovsko Slovácko, kde nám bol predstavený región a aktivity MAS.

Posledným bodom programu prvého dňa bola prehliadka vinnej pivnice, ktorá je súčasťou penziónu Skalák v obci Skalka u Ježova. V minulosti budova bola využivaná ako miestne jednotné družstvo a od roku 2001 spravuje vinárstvo rodina Šebestová. Okrem produkcie vín sa venujú aj chovu muflónov, oviec, diviakov.

Vínárstvo obhospodaruje 5 hektárov viníc a jeho klientelu tvorí prevažne privátna klientela, víno je predávane priamo zákaznikovi.

 

V druhý deň študijnej cesty (28.10.2014) účastníkom bola predstavená rodinná farma Vacenovice, ktorá sa zaoberá chovom kladrubských koní. Farma má v súčasnosti okolo 70 kladrubských koní, ktoré sú cvičené do záprahov.Z hospodarských zvierat sú na farme zastupené ovce, kravy, kozy.

Tisíc ročnu tradíciu má Zamocke vinářstvi, kde sa spája TRADÍCIA – TECHNOLÓGIA – LÁSKA. Nachádza sa v meste Bzenec a ročne produkuje 5 – 7 miliónov litrov vína.MAS Kyjovské Slovácko v pohybe odprezentovala finančná manažérka Hana Horňáková na stretnuti, ktoré bolo jedným z bodov utorkového programu. Na úvod nám boli odprezentované hlavné činnosti MAS medzi, ktoré patrí okrem samotného iplementovania programu LEADER najmä osveta, vlastné projekty spolupráce, ekoporadňa a poradenstvo a vzdelávanie. V rámci programu LEADER bolo v ich MAS implementovaných 181 projektov (2007-2013). Za obdobie 2007-2013 bolo vyhlásených 6 výziev z toho prijatých bolo 260 projektov, celková úspešnosť žiadateľov je 70 %. Medzi 

kľúčové oblasti záujmu MAS patrí turistika, CR, rozvoj obcí. Celé stretnutie sa nieslo v živej diskusii, výmene skúsenosti a v nespolednom rade výmene kontaktov. Otvorila sa aj otázka možnej spolupráce a spoločných kultúrnych a spoločenských znakov na územiach MAS. Stretnutie prinieslo množstvo inšpirujúcich podnetov a stretlo sa s veľmi pozitívnou odozvou na oboch stranách zúčastnených zástupcov z MAS Kyjovsko-Slovácko v pohybe aj MAS Partnerstva BACHUREŇ.

 

Návšteva informačného a školiaceho strediska Luhačovské zálesí, o.p.s. bola poslednou zastávkou v rámci študijnej cesty. „Ópééska“, ako ju miestny nazývajú predstavuje „obecne prospešnú spoločnosť“, ktorej prvoradým cieľom je rozvoj a obnova obcí a zlepšovanie životných podmienok v Luhačovskom Zálesí. Spoločnosť poskytuje bezplatné poradenstvo, realizáciu vzdelávacich seminárov, prednášok a workshopov. Okrem poradenstva sa aktívne podieľa na rozvoji a propagácii turistickej a volnočasovej infraštruktúry, vzdelávacích projektoch a pod. Pre účastníkov bola táto spoločnosť pozitívnym príkladom, ako vzájomne medzi sebou spolupratovať a tak zvyšovať kvalitu svojích činnosti na území MAS.

Študijna cesta priniesla množstvo nových poznatkov a skúsenosti z implementácie projektov na územi MAS Kyjovsko-slovácko v pohybe a možnosti nadviazania nových kontaktov a  spolupráce. Veríme, že nadobudnuté poznatky účastníci zúžitkujú v rámci nového programovacieho obdobia aj na území MAS Partnerstva BACHUREŇ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>