Prihláška na kurz

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa, vyplňte prosím priloženú prihlášku a zašlite mailom na kancelaria@zrrno.sk. Uzávierka prihlášok je 5.4.2013. V prípade záujmu, resp. ďalších informácií nás kontaktujete počas pracovných dní v čase od 10:00 do 15:00 hod na telefónnom čísle 0905 686 384.

Prihláška