Podrobný rozpis kurzu

Kurzy budú prebiehať vždy od štvrtka do soboty v dvoch turnusoch. Pre oba turnusy platí rovnaký rozpis kurzu.

Projekt v rámci opatrenia 1.6

„Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda”

 

Štvrtok           
 

08.00 – 09.30

Príchod a registrácia účastníkov
09.30 – 09.55 Ubytovanie účastníkov
10.00 – 12.00 Práca s informáciami, zdroje a podpora v rámci Programu rozvoja vidieka
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 15.00 Legislatíva a aktuálne dokumenty v  poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve oblasti
15.00 – 17.00

Príležitosti a výzvy pre udržanie pracovných miest v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve v podhorských a horských oblastiach

18.30 – 19:30 Večera
   
   
Piatok             
 
07.00 – 08.00 Raňajky
08.00 – 10.00 Využívanie a spracovania bioodpadov /zelený odpad, biomasa/ s využitím a rozvojom biotechnológií
10.00 – 12.00 Prezentácia výsledkov analýzy využitia a spracovania bioodpadov /zelený odpad, biomasa/ s využitím a rozvojom biotechnológií.
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.00 Prezentácia výsledkov analýzy využitia a spracovania bioodpadov /zelený odpad, biomasa/ s využitím a rozvojom biotechnológií.
14.00 – 16.00 Príležitosti a výzvy pre udržanie pracovných miest v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve v podhorských a horských oblastiach
16.00 – 18.00 Príklady dobrej praxe
18.30 – 19.30 Večera

 

Sobota           
 
07.00 – 07.55 Raňajky
08.00 – 11.00 Využívanie potenciálu podhorskej a horskej krajiny k udržaniu zdravej výživy obyvateľstva
11.00 – 12.00 Samostatné výstupy – príprava vlastnej koncepcie
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 17.00 Samostatné výstupy – príprava vlastnej koncepcie