Podrobný rozpis kurzu

Kurzy budú prebiehať vždy od štvrtka do soboty v dvoch turnusoch. Pre oba turnusy platí rovnaký rozpis kurzu.

Projekt v rámci opatrenia 3.3

„Tvoríme pracovné miesta na vidieku”

 

Štvrtok  
08.00 – 09.30 Príchod a registrácia účastníkov
09.30 – 10.00 Ubytovanie účastníkov
10.00 – 12.00 Využitie krajiny pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.00 Využitie krajiny pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky
14.00 – 16.00 Trvalá udržateľnosť životného prostredia
16.00 – 18.00 Obnoviteľné zdroje energií
18.30 – 19.30 Večera
   
Piatok  
07.00 – 08.00 Raňajky
08.00 – 10.00 Využitie krajiny pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky
10.00 – 12.00 Trvalá udržateľnosť životného prostredia
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 16.00 Obnoviteľné zdroje energií
16.00 – 18.00 Okrúhly stôl – návrh podnikateľského zámeru
18.30 – 19.30 Večera
   
Sobota  
07.00 – 08.00 Raňajky
08.00 – 11.00 Okrúhly stôl – návrh podnikateľského zámeru
11.00 – 12.00 Prírodné materiály v stavebníctva
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 17.00 Prírodné materiály v stavebníctva